FizjoNeuron

Rafał Piaścik

POZNAJ MNIE

O mnie

Nazywam się Rafał Piaścik, jestem magistrem fizjoterapii (PWZ: 47197), certyfikowanym terapeutą
metod neurofizjologicznych NDT-Bobath, PNF- Advanced oraz innych metod fizjoterapeutycznych.
Zajmuję się kompleksową fizjoterapią neurologiczną.

CO OFERUJĘ?

Oferta

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to schorzenie, które utrudnia codzienne funkcjonowanie. Fizjoterapia neurologiczna w tej chorobie skupia się na reedukacji chodu, poprawie lub utrzymaniu stanu funkcjonalnego pacjenta.

Urazy czaszkowo-mózgowe

Urazy doprowadzają do zaburzeń różnych funkcji ruchowych oraz zaburzeń napięcia mięśniowego. Fizjoterapia neurologiczna jest niezbędna w powrocie do sprawności.

Udar mózgu

Udar mózgu doprowadza do deficytów ruchowych, które prowadzą do niepełnosprawności. Kompleksowa terapia neurofizjologiczna może pomóc w powrocie do sprawności i poprawić jakość funkcjonowania.

FIZJONEURON

Fizjoterapia neurologiczna

Jest to zbiór zabiegów fizjoterapeutycznych opartych na metodach neurofizjologicznych tj. PNF oraz NDT-Bobath. Terapia neurologiczna musi być przede wszystkim funkcjonalna, ustalamy z pacjentem jego cel, który poprzez wspólną pracę chcemy osiągnąć. Podczas badania funkcjonalnego musimy znaleźć przyczynę problemu zgłaszanego przez pacjenta.

POZNAJ

Metody terapeutyczne

1. PNF
2. NDT-Bobath dla dorosłych
3. Kinesiology Taping

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ

Bądźmy w kontakcie